Zaslon na tlu

Mnogi ljudi su iznenaðeni da li se kupnja rezaèa isplati. Ona ¾eli sve od toga hoæe li se doista osjeæati. Ako rezaè smatra da je samo jo¹ jedan dio opreme ukra¹avanja kuhinjskog pulta, trebali biste ga prestati kupovati. U sluèaju kada cijenimo udobnost, au kuhinji provodimo dosta vremena, pripremamo obroke i slastice, stoga postoji alternativa iz snova!

Rezaè je èista alternativa obiènom no¾u. Zahvaljujuæi tome, za samo nekoliko sekundi izrezat æemo kruh na ravnoj debljini. Isto vrijedi i za hladno meso i sireve - lako i savr¹eno, a prije svega estetski. On obièno ne uèini isto kada je rijeè samo o dasci za rezanje i no¾u.

Najva¾niji sastojciNajva¾niji elementi rezaèa su rotirajuæa o¹trica s perspektivom pode¹avanja debljine rezanja, dodavaèa i tijela. No¾evi mogu biti okrugli ili nazubljeni. Glavne su savr¹eno oblikovane za rezanje sireva i narezaka, dok su nazubljene univerzalne. U idealnom sluèaju, kada su o¹trice napravljene od nas, otvrdnule smo, jer su zahvaljujuæi tome trajnije. Ako tra¾ite tijelo za rezanje, mo¾emo tra¾iti one izraðene od specifiènog nehrðajuæeg ili titanova, ili isto iz umjetnog tijela - plastika je dovoljno za kuænu namjenu. Ovo vrijedi za hranitelj. Ako æemo koristiti ureðaj èesto, hajde da odaberemo èeliènu, a plastièna posuda æe raditi za ¾ene koje æe rezati hranu rjeðe. Takoðer je potrebno obratiti pa¾nju, to jest da se rezaèu daje potiskivaè - bez njega, postojimo izlo¾eni ne samo nepreciznom rezanju, veæ prije svega gubitku prstiju.

Osim osnovne opreme, proizvoðaèi èesto pristupaju i drugim popularnim napravama. Piæe meðu njima ima i pladanj za narezane kri¹ke - zahvaljujuæi tome rezanje æe prestati higijenski, a usput i malo èistiti. Jo¹ jedna boja je dodatak za o¹trenje no¾eva ili kutija za spremanje kabela.

Je li rezaè metoda?Takav dan za kuænu uporabu obièno iznosi 150-400 PLN. Na tr¾i¹tu se proizvode i rezaèi, a njihova vrijednost varira izmeðu 500 i 1500 PLN. Napredna oprema, uglavnom namijenjena trgovinama i ugostiteljskim objektima, sada je znatan tro¹ak, od 2000-5000 PLN. Uostalom, lako ih kupite kada ga pretvorimo u spremljeno vrijeme.