Usluga comarch erp optima

Psorilax

Program fakturiranja omoguæuje vam izdavanje razlièitih vrsta fakturnih dokumenata na brz, jednostavan i uredan naèin. Modul Comarch ERP Optima je vrlo funkcionalan u uporabi. Zahvaljujuæi tome, va¾no je izdavati dokumente u svakoj valuti.

Aplikacija je sinkronizirana s ostalim elementima Comarch sustava. Podaci se a¾uriraju u podruèju cjeline, ¹to raèunovodstvenu uslugu èini jednostavnom. Uz pomoæ funkcionalnosti (opcije prodaje i kupnje, razmjena dokumenata putem weba, ovaj element razine odabire najbolju opciju na trgu meðu uèincima ovog modela.Dodatni alat kao ¹to je Namjenski prodajni prozor omoguæuje vam prikaz svih savjeta i dokumenata povezanih s odreðenim klijentom. Ovo je izuzetno povoljno rje¹enje za raèunovoðe. Osim toga, ovaj projekt ima i funkciju ispisa. Sve to nas usreæuje ¹to poredak uvelike olak¹ava biti poduzeæe ili poduzeæe i stvara ugodniji posao.Program Comarch ERP Optima Invoices idealan je za krhke i male tvrtke, gdje raèunovodstveni odjel nije bogat, a zaposlenici trebaju milost i podr¹ku. Takva aktivnost ima modul fakture kao program za registraciju i fakturiranje koji olak¹ava rad ljudi i ogranièava moguænost pogre¹aka. Program vam omoguæuje brzo izdavanje raèuna s njihovom trenutnom korekcijom i moguænost ispisa.Softver za fakturiranje Comarch ERP Optima namijenjen je izdavanju raèuna za kupnju i prodaju, fiskalizaciji za fizièke ¾ene, servisiranju svih transakcija u zlotima i stranim valutama, izdavanju korektivnih dokumenata (prilagodbe: kolièina, podaci, vrijednost-cijena, stopa PDV-a, popust, itd. kupnju i prodaju uz izbor standardnih oblika plaæanja (prijenos, naknadu, gotovinu, kao i onih koje odreðuje klijentski softver i upravljanje registrom usluga i klijenata.