Usluga blagajne elzab delta max

Kao ¹to poslovica ka¾e "kakva je regija obièaj". Nije dobro ne slagati se, osobito kada se promatraju bo¾iæne tradicije na sljedeæim mjestima u Europi. Dakle, kada, naposljetku, to je Amerika, zemlja koju tako lako pretra¾uju emigranti iz Poljske? Prije svega, kombinirane razine su skup kultura iz svih podruèja Europe. Meðutim, u posljednje vrijeme posljednji put je u potpunosti komercijaliziran, a sveèani karakter i spremnost da provode vrijeme sa svojim ustupaju mjesto predbo¾iænim pripremama. Jer veliki u Sjedinjenim Amerièkim Dr¾avama nije mogao stajati bez prekrasno umotanih darova pod ¹arenim, visokim bo¾iænim drvcem.Predbo¾iæno razdoblje poèinje u Americi nakon Dana zahvalnosti (izlazak na novi èetvrtak u studenom, pa u takozvanom Crnom petku, kada prodavaèi u trgovinama poèinju predbo¾iæne prodaje. Tog dana rane ptice mogu poduzeti dodatne promocije. Vrlo èesto je moguæe da se predmeti prodaju gotovo bez posla u porama od 3 do 12 sati. Bo¾iæno drvce i dobiva se vrlo rano, super je kupiti i ukrasiti veæ na Crnom petku. Dakle, kada u Poljskoj, Amerikanci takoðer imaju bo¾iæno drvce za glavni ukras, a do posljednjeg dolaze likovi ¹arenih zvijezda, snjegoviæa, Djeda Mraza i mnogi, mnogi novi. Tradicionalno je organizirati mirisne svijeæe na stolu, objesiti ¹arene vijence na vrata, objesiti maglu ispod stropa.Kao ¹to smo sada pisali, darovi su posebno va¾ni u Americi. Iako ne samo grupa i partneri, nego i susjedi, suradnici i prolaznici, èine da svi osjete èaroliju blagdana spajanja. Vrlo tr¾i¹no orijentirani i cijenjeni podaci èine kutije ruèno raðenih kolaèa. S druge strane, djeca primaju darove od Djeda Bo¾iænjaka, koji dolaze u èarobne saonice, ostavljaju manje poklone u èarapama koje visje iznad kamina i veæe ispod bo¾iænog drvca, jedu pripremljeni kolaè i piju mlijeko, a zatim odlaze preko noæi od 24 do 25 Prosinca posjetiti sve kuæe.Velika u Sjedinjenim Amerièkim Dr¾avama vrlo je kratka. Kao ¹to slavimo s obitelji 25. i 26. prosinca, za Amerikance se pretpostavlja jo¹ jedan tjedan rada. I tako se otvaraju pripreme za veliko slavlje Nove godine i Nove godine.