Sredi nji usisavae s funkcijom pranja

Vakuumski sustavi za grijanje, za razliku od uobièajenih usisavaèa, ne pu¹e u usisanom zraku oko usisanog podruèja. U tradicionalnim usisavaèima, filteri ne mogu zaustaviti sve neèistoæe koje su primljene u unutra¹njosti. Dodatna prednost sredi¹njih sustava za usisavanje je izuzetno tihi rad. Ugradnja centralnog usisavanja je uvijek mnogo skuplja. Potrebno je napraviti posebnu instalaciju u konstrukcijama cijevi i ¾ica koje æe biti zakopane u zidovima, ispod poda, pa èak i iznad stropa.

Sustav vakuumskog grijanja se pokreæe s nekoliko elemenata. Va¾na i najva¾nija od njih je sredi¹nja jedinica. Na njega se ¹alju krute cijevi, koje usmjeravaju u usisne utiènice koje se nalaze u zidovima. Èini se da je kraj fleksibilne cijevi najbr¾a utiènica, tako da lako mo¾ete poèeti uklanjati prljav¹tinu, pra¹inu i prljav¹tinu iz kuæe.

Sredi¹nja jedinica vjerojatno æe biti modularna (tzv. Split ili kompaktna. To je ekvivalent tijelu prijenosnog usisivaèa. I dalje se nalazi na ekonomskim mjestima, kao ¹to su gara¾a ili podrum. Kompaktna izvedba sredi¹nje jedinice predstavljena je od motora opremljenog turbinom koja uzrokuje negativni tlak. Komponenta takoðer ima separator neèistoæe i spremnik za oneèi¹æenje.Separator omoguæuje podjelu oneèi¹æenja na ozbiljnije i manje. Sveti zrak æe biti mnogo filtriran.

Usisne utiènice se nalaze u kuæi u glavnim prostorijama. U obiteljskim kuæama, samo je jedna usisna utiènica dovoljna za temeljito èi¹æenje cijelog kata.