Spremanje konaene energije

Kontrola energije je izuzetno va¾no pitanje u gotovo svakom podruèju industrije, u moæi zgrade ili poduzeæa. Prekidaèi i prekidaèi za napajanje imaju u ponudi domaæih proizvoðaèa. Svaki od njih nastoji stvoriti sustave koje je predlo¾io stari kao sveobuhvatan i prilagoðen daljim oblicima.

Prve prednosti prekidaèa strujnih krugova nesumnjivo ukljuèuju male dimenzije, jednostavnu instalaciju i zaustavljanje, a prije svega vrlo veliki asortiman pomoæne opreme.

Prekidaè uèinkovitosti je zdjelica koja se primjenjuje kada ovlasti dosti¾u puno ¹irokih vrijednosti. Va¾no je znaèiti za¹titu ostalih elektriènih ureðaja od posljedica moguæeg preoptereæenja ili kratkog spoja. Mo¾e se dodatno osigurati u projektu kontrole raspodjele razlika u elektroenergetskoj mre¾i.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Učinkovit način da se riješite bora i osigurajte najbolju njegu kože

Osnovna podjela prekidaèa strujnog kruga ukljuèuje nisko naponske, srednjenaponske i visokonaponske prekidaèe. Karakteristièna znaèajka niskonaponskih prekidaèa je radni napon manji od 1000 V, a njihova najpopularnija metoda su prekidaèi s prekidima. Naponski preklopnici srednjeg napona obièno sadr¾e 10.000 zaustavljanja.

Kada se radi o visokonaponskim prekidaèima performansi, oni se odvijaju u dvije tehnologije: mrtva tenkova i ¾ive spremnike. Metoda izvr¹enja dolazi kao mjera cijelog prekidaèa napajanja, ali i njegovog mehanièkog oblika. Prekidaèi u tehnologiji mrtvog spremnika karakteriziraju vrlo visoka snaga u kombinaciji s vrlo visokom stabilno¹æu prekidaèa. Visok napon prekidaèi obièno se procjenjuju zbog medija koji se koristi za ga¹enje luka.