Rok placanja eu direktiva

EU Atex direktiva definira osnovne zahtjeve koje moraju ispuniti svi proizvodi i koji se podaci trebaju koristiti u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Standardi koji su funkcionalno povezani s načelom postavljaju posebne zahtjeve. Kao dio internih propisa koji su uvedeni u određenim zemljama članicama, regulirani su zahtjevi koji nisu propisani direktivom ili internim standardima. Unutarnji propisi ne mogu biti nespojivi s odredbama direktive niti se mogu držati pooštravanja zahtjeva koje postavlja direktiva.

Atex direktiva predstavljena je u održavanju da minimizira rizik koji je povezan s uporabom bilo kojeg proizvoda u veličinama u kojima može doći do eksplozivne atmosfere.Proizvođač je isključivo odgovoran za utvrđivanje je li proizvod podvrgnut ocjeni usklađenosti s atex pravilima i za prilagođavanje proizvoda tim dijelovima.Za proizvode koji se nalaze u blizini opasnosti od eksplozije potrebno je odobrenje Atexa. Zona opasnosti od eksplozije tada postoji na području gdje tvari koje, pomiješane sa zrakom, mogu tvoriti eksplozivne smjese, kruže, koriste ili skladište. Konkretno, kao takve se smatraju tekućine, plinovi, prašina i sve zapaljivo. Tada mogu biti npr. Benzin, alkoholi, vodik, acetilen, ugljena prašina, drvena prašina, cinkova prašina.Do eksplozije misli u slučaju kada velika doza energije koja teče iz učinkovitog izvora paljenja ulazi u eksplozivnu atmosferu. Nakon pokretanja vatre prelazi u eksploziju koja ozbiljno ugrožava njegovo trajanje i zdravlje ljudi.