Priprema bicikla za sezonu znati elje

Cestovni biciklizam je vrsta sporta koja predstavlja prijatelje u gotovo svim dobnim skupinama. Veæina biciklista koristi motorna kolica samo u proljetnoj sezoni, koliko je pristup studiju i knjigama pristupaèan i pristupaèan, ali zimi, od te¹koæa te¹kih uvjeta na liniji, ¾ele se zaustaviti za automobile i javni prijevoz. Kako bi se pobolj¹ali uvjeti na ulicama, va¾no je koristiti sreæu i zadovoljstvo dvotoèkove za cijelu godinu, ali ne i na biciklistièkim danima. U èemu se isplati opremiti tako da je cesta na vozilu blizu i zimi?

Odgovarajuæa odjeæa. Ne sjeæam se da sam nauèila topli kaput ili jaknu, upravo suprotno. Normalna kurta æe uzrokovati (pogotovo kada pomièete bicikl veliki broj kilometara va¹e tijelo æe se znojiti poprilièno, a su¹enje ispod jakne znoja æe uèinkovito poslati da ohladi tijelo. Najprikladniji izlaz u ovom obliku bit æe vam pru¾anje termoaktivnog donjeg rublja. Njezin je problem odvoditi vi¹ak vlage i pare iz poznatog tijela, tako da neæemo tretirati osjeæaj namakanja & nbsp; i neæemo biti hladni. Osim toga, neke termoaktivne donje rublje imaju neku vrstu u¹ivene membrane koja ¹titi tijelo od hladnog vjetra. Neophodno je i opremljeno zimskim èizmama kako bi se dodatno moglo moæi dodatno par èarapa. Osobno, preporuèujem èarape s najveæim postotkom sadr¾aja vune, tako da neæemo vidjeti hladnoæu. Takoðer je vrijedno razmi¹ljati o biciklistièkim rukavicama. Dobre tvrtke nude dvoslojne rukavice: prvi sloj je tada vodootporan, a drugi uèinkovito zaustavlja toplinu u rukama.Priprema bicikla. Ba¹ kao i automobil, bicikl zahtijeva i posebne zimske dodatke koji æe nam pru¾iti praktièno i sigurno putovanje. Iznad su pune zimske gume i odbojnici, au ekstremnim uvjetima i lanac. Jo¹ nije va¾no zaboraviti na èinjenicu da se zimi mrak spu¹ta mnogo br¾e, stoga æe se preporuèiti druga rasvjeta i odsjaj.

http://hr.healthymode.eu/catch-me-patch-me-najucinkovitije-sredstvo-za-izgubiti-tezinu/Catch Me, Patch Me! . Najučinkovitije sredstvo za izgubiti težinu

Nadam se da je gornji vodiè naveo neoprezne bicikliste da shvate da se vrijeme biciklizma ne zavr¹ava u potpunosti padom prvog snijega i da je pomoglo u odluèivanju koje dodatne opreme trebamo sigurno izvuæi iz posljednjeg naèina prijevoza bez obzira na vremenske uvjete. Uostalom, vo¾nja vozila nije samo zabavna, veæ je i sportska, zahvaljujuæi kojoj æemo ostati sposobni du¾e.