Oznacavanje opasnog podrucja

Zbog nedavne činjenice da su u regijama Europske unije bili na snazi ​​različiti sigurnosni propisi, odlučeno je da se propisi usklade. Uvedeni su zahtjevi ATEX-a na koje se upućuje u slučaju opasnih područja i alata za servisiranje u posljednjim zonama. Svrha ovih sorti je značajno smanjiti rizik ili njegovo potpuno uklanjanje, što je pomiješano s uporabom proizvoda u zonama gdje može postojati opasnost od eksplozije, tj. EX zona.

EX zahtjevi, ili preciznije direktiva, definiraju zahtjeve koje mora ispuniti određeni proizvod, a koji je namijenjen za ulazak u potencijalno eksplozivne atmosfere. Glavna svrha metode je standardizirati postupke usklađenosti uređaja i zaštitnih metoda u suvremenim eksplozijsko ugroženim zonama i zajamčiti njihovo slobodno kretanje unutar Europske unije.Ove informacije pokrivaju sva električna i neelektrična posuđa i zaštitne sustave koji će se koristiti u potencijalno eksplozivnim područjima. ATEX zahtjevi također se primjenjuju na sigurnosne, upravljačke i upravljačke uređaje koji će biti korisni izvan potencijalno eksplozivnih atmosfera. Ne moraju imati svoje funkcije, ali doprinijet će pouzdanom funkcioniranju uređaja i zaštitnih sustava koji će se tamo koristiti.Direktiva također definira mogućnost dokazivanja usklađenosti proizvoda s ATEX zahtjevima. Proizvodi koji udovoljavaju tim željama, tj. Standardi usklađeni s informacijama, moraju i moraju ispunjavati njegove odgovarajuće zahtjeve. Primjena pravila nije nužna potreba, već samo postupak usklađivanja. Riječ je o usklađenosti u pravilu koju tvrtka za igru ​​obavlja na temelju obavijesti koju je dala Europska komisija. Odstupanja se mogu pojaviti samo za električne uređaje kategorije tri i kategoriju dvije i tri neelektrična uređaja.Ako traži ove iznimke, onda izjave o usklađenosti koje u ovom uspjehu izdaje proizvođač ovog uređaja bez sudjelovanja prijavljenog tijela. Međutim, zahtjevi se uzimaju u obzir i tada će proizvođač biti točan u ovom obliku za stavljanje svog proizvoda na web mjesto.Kada su u pitanju glavni zahtjevi, pa to su certificiranje električnih i neelektričnih uređaja, samopotvrđivanje, zahtjevi za mjesta proizvodnje i utjecaj u Europskoj uniji u obveznom obliku, koji također postiže vrhunski karakter, dobro je.