Odbitak pdv a i plaaeanje raeuna

Jeste li pokrenuli vlastiti posao ili pro¹irili svoje vidike za razlièite odjele? Savr¹eno! Vjerojatno je sada do¹lo vrijeme za kupnju posnet blagajne i pitate se mo¾ete li priu¹titi bilo kakvu naknadu.Imam prave i slabe vijesti. Odbijanje tro¹kova kupnje iz blagajne moguæe je samo pri kupnji prve blagajne. Ne mo¾ete imati pomoæ u sluèaju druge ili razlièite blagajne.

Uvjeti za dodjelu potporeMo¾da prije svega o tome ¹to mo¾ete kupiti. I ovo:- mo¾ete odbiti PDV koji je zatvoren u vrijednosti blagajne,- izdatke za gotovinu mo¾ete raèunati na porezno priznate tro¹kove,- mo¾ete odbiti 90% neto cijene ureðaja, ali ne vi¹e od 700 PLNZvuèi dobro? Za stvaranje takvih bonusa morate izvr¹iti osnovne uvjete. Evo ih:- kupnja i fiskalizacija blagajne moraju se obaviti prije nego ¹to poène obveza registracije blagajne,- morate prijaviti mjesto ugradnje blagajne voditelju financijskog ureda u sedmodnevnoj sezoni od davanja fiskalizacije,- morate se obratiti voditelju poreznog ureda - informirati o vrijednosti blagajne i va¾nosti njihove uporabe. Izjava ¾eli biti dogovorena PRIJE preuzimanja evidencije (najranije dan ranije,- treba izvr¹iti poèetne i revizijske preglede,- mora u cijelosti platiti novac i morati ga platiti,- upis bi trebao zapoèeti u zakonskom roku.©to je s uspjehom ako ste porezni obveznik koji radi s aktivnostima koje su rije¹ene porezom ili podlije¾e obvezi evidentiranja prometa putem blagajni? Mo¾ete dobiti povrat umjesto odbitka.Morate:- zapoèeti snimanje najkasnije do datuma koji se primjenjuje- podnijeti gore navedeno obavijestiti o broju blagajne i stanu u upotrebi,- dostaviti obavijest o mjestu ugradnje blagajne,- platiti cijelu blagajnu.

posljedicaI morate se prijaviti:- ime, ime i ime poreznog obveznika,- adresni podaci,- porezni identifikacijski broj,- u sluèaju poreznih obveznika koji nude usluge prijevoza svijesti i tereta osobnim i prtlja¾nim taksijem - podatke o dimenziji dozvole za izgradnju cestovnog prijevoza taksijem i registracijski i boèni broj taksija u kojem je instalirana registarska blagajna.Povrat sredstava traje do 25 dana od trenutka kada porezni obveznik postavi zahtjev.Povrat za odbitak tro¹kova kupnje iz blagajne odvija se, kao u sezoni 3 godine od datuma snimanja:- prestati koristiti blagajnu, u dana¹nje vrijeme zaustavit æete kampanju,- otvaranje likvidacije,- objavit æe se steèaj,- prodaja poduzeæa ili postrojenja, a student neæe izvr¹iti transakciju na blagajni.