Nema prostornog diska c

Svi se ¾alimo na nepostojanje znaèenja u ormarima, na policama, uglavnom kod kuæe. Velika kolièina odjeæe, knjiga, kozmetike i novih svakodnevnih materijala zauzima na¹ ¾ivotni prostor i zauzima vrijedne èetvorne metara. Naravno, da bismo to mogli uèiniti, mo¾emo jednostavno odati ili odbaciti nepotrebne predmete, na¾alost, rastanak s njima nije jednostavna stvar.

Mi smo vezani za neke, drugi, ¹teta je odbaciti jer smo sami sebi skupo platili. Pametni sustavi pakiranja i za¹tite ovdje mogu biti od koristi. Va¾no je da se skladi¹tenje lako ugradi u postojanje i da nema previ¹e vremena.

Piæa iz sustava su vlasni¹tvo odjeæe tijekom vremena. Ovog ljeta u ljetnim mjesecima imamo samo ljetnu odjeæu u ormarima, a zimi samo zimu. To æe sprijeèiti ogrebotine na ormariæima, kada na dokazu pakiranja za skija¹ki izlet, nigdje ne mo¾emo naæi vuneno donje rublje, ali u isto vrijeme imamo i nekoliko kupaæih kostima.

Vakuumska pakiranja ruksaka su vrlo potrebne. Naèelo funkcioniranja takvih vreæica je iznimno korisno. Svaka vreæica ima posebnu rupu kroz koju ulazimo u cijev za usisivaè. Nakon ukljuèivanja usisivaè usisava zrak iz unutra¹njosti vreæe dr¾eæi unutarnji vakuum. U ovoj opciji, èini se da vreæica tro¹i mnogo na volumen, a ono ¹to je u njemu zauzima manje prostora. Nakon uklanjanja zraka, uklonite cijev usisavaèa i zavijte otvor vreæe s posebnom maticom. Na taj naèin osigurana je odjeæa, osobito cjelina, kao dokaz o jakni ili puloverima koji su odlo¾eni ispod kreveta ili na visokoj polici ormara. Pretpostavke u vakuumskim vreæama mogu potrajati bez gubitka vrijednih pozicija u ormariæima. Kori¹tenje takvih vreæica vrlo je moderno meðu snala¾ljivim kuæanicama.

Zapravo, koliko imamo besplatan stan na jednom mjestu ovisi o dobrim oblicima i programima. Moguæe je kontrolirati sve, sve je u fokusiranju i osmi¹ljavanju uèinkovitog plana djelovanja, i kuænog nereda koji nas neæe preplaviti.