Modna revija za vjeneanje 2016

Ove subote zavr¹io je show najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to su dizajneri uèinili za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija je bila na najslabijem mjestu i zbroj se odvijao bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova umjetnost temelji se na potpuno prirodnim i prozraènim tkaninama s visokim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹im novinarima najbolje su odgovarale prozraène, ¹arene maksi suknje od kukièanih. Na nju su utjecale i èipke, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za toplu odjeæu dizajneri su dizajnirani za ¾ene, izmeðu ostalog i za pletene kape s ogromnim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèane kreacije pripremljene uglavnom za cestu. Haljina je dana osobi koja bi ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i manje odjeæe iz najèi¹æe kolekcije. Dohodak od te aukcije dobit æe se u djeèjem domu. Mora se naglasiti da ime ¾udno podupire razlièite dobre i uèinkovite akcije. Njegovi vlasnici su vi¹e puta izgubili vlastite proizvode za aukcije, a zatim je predmet prodaje bio èak i posjet jednoj od tvornica.Glasnogovornik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi danas u trgovinama u svibnju. Osim toga, najavio je da tvrtka planira otvoriti raèunalno trgovanje, u kojem bi bile va¾ne zbirke razlièite od onih stacionarnih interesa.Zbog toga je na¹a vlastita tvrtka za odjeæu va¾na od najveæih proizvoðaèa odjeæe. Ima nekoliko tvornica u ¹irokoj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u dana¹nje vrijeme najprije krojaèe, krojaèe i arhitekte. Svako malo ova tvrtka daje kolekcije u skladu s prevladavajuæim poljskim dizajnerima. Ove su zbirke, naravno, vrlo popularne, prije nego ¹to trgovina poène, oni koji su ujutro spremni, postavljaju se u te¹ke redove. Ove zbirke idu istog dana.Rezultati ove institucije dugi niz godina bili su veliki uspjeh meðu korisnicima, iu svijetu, kada i u inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne spominje se moæ zadovoljstva koju je dobila i koja tvrdi da je roba najbolje kvalitete.

http://moje-tlumaczenia.pl/hrhealthymode/vivese-senso-duo-oil-2-ucinkovita-priprema-gubitka-kose/

Pogledajte svoju trgovinu: Lemon jednokratnu odjeæu