Moderni voditelj prodaje

Trenutno, gotovo u svakoj trgovini moramo obavljati kompjutoriziranu prodaju. Osnovna oprema za ovu vrstu prodajnih mjesta je stoga fiskalna blagajna bnet biroa xl - ureðaj koji namjerava biti zainteresiran za registraciju prometa, kao i iznos poreza, i dobar i PDV, u sluèaju maloprodaje.

Prvi pouzdan model ovog ureðaja je fiskalna blagajna ERC-a. To je vrlo precizan ureðaj koji zauzima relativno malu RAM memoriju (kapacitet le¾i u rasponu do osam megabajta. Obièno ima dovoljno vremena za rad oko pet godina - nakon trenutnog vremena vlasnik treba dobiti novu blagajnu ili jednostavno zamijeniti fiskalni modul. Vanjske ureðaje mo¾ete povezati s ERC fiskalnom blagajnom i neæete ih moæi prodati pomoæu raèunalne aplikacije.

Tip ERC-a karakteriziraju, izmeðu ostalog, prijenosne blagajne, takoðer poznate kao mobilne blagajne. Oni se uvijek uzimaju u kratkim poslovima ili na tr¾nicama ili tr¾nicama, gdje je njihova kompaktna velièina velika prednost. Jednodijelne blagajne su takoðer popularne, s malo veæim izgledima od prijenosnih modela. S njima mo¾ete povezati i nove ureðaje, kao ¹to je te¾ina.

POS blagajna je mnogo naprednija vrsta kamere. Prepoznaju raèunala koja se preporuèuju za bilje¾enje prometa, kao i provedbu mnogih novih aktivnosti koje ukljuèuju prikupljanje proizvoda i njihovu prodaju. Najni¾e POS metode su obièno: fiskalni pisaè, tipkovnica, monitor (standardni i dodirni i raèunalo. Ako se, meðutim, dr¾ite pro¹irenog sustava, blagajnu mo¾ete povezati s gotovo bilo kojim vanjskim pomoænim ureðajem.

POS blagajna je vrlo profitabilna investicija, jer, za razliku od ERC blagajne, ima moguænost pro¹iriti RAM memoriju, zamijeniti softver za vi¹e i instalirati sna¾niji procesor. Vrijedi vidjeti da u suvremenom planu financijski ureðaj nije sama blagajna veæ pisaè koji izdaje raèun.