Modeliranje kovreave kose

Moja neæakinja je iznimno obo¾avala igrati se s kosom, mo¾e¹ je danima milovati i èe¹ljati. Naravno, apsorbirano je da, ¾eleæi da cijeli izgled izgleda lijepo, mo¾ete staviti jednu pletenicu desetak puta, stavljajuæi na njih su¹ilice za kosu, ili ih prièvrstite isjeècima. On cijeni ¹kolske produkcije i najvi¹e ih ureðuje. Njezina nova uloga kao Princeze Joke bila je lagana i zahtijevala je savr¹enu frizuru i odjeæu. Prvo, Mama je ispljunula svoje desetke pletenica s lukovima koji su im se dr¾ali. Kasnije, ovaj lijepi jedanaestogodi¹njak je rekao ne, ne, i to jo¹ jednom. Ja æu izgledati ljep¹e u kovrèavi kosi ... i poèelo je. Pola sata overclockinga i njihovo modeliranje. Izgledala je divno poput prave kraljice. I kako se ona onda s prijateljima s aristokratima ponovno predomislila. Ne sudeæi sa sada¹njom èinjenicom da je pro¹lo vi¹e od dva sata od upoznavanja s umjetno¹æu. Neoèekivano ... potpuno se predomislila, iu svom govoru to je bilo dugo, toliko "nieeee, naravno da ne ¾elim, ne sjeæam se ni¹ta o princezi, ¹to je daleko njezina slu¹kinja". Tra¾ila je novu frizuru, rasporedila kosu u perspektivi labave koke. Jer, ba¹ kao ¹to je napravila gore, veæ smo u moguænosti odrezati joj kosu tako da je sve dobro pro¹lo s nama. Njezina majka s moje strane, iz druge, sagraðena je za nekoliko minuta.

Pogledajte ponudu ukosnica