Licenca za raeunalni program

Sustav enova 365 je softver ERP klase koji je dizajniran za pobolj¹anje operativne uèinkovitosti tvrtke. Prema podacima proizvoðaèa, sustav enova 365 koristi vi¹e od osam tisuæa poljskih tvrtki!

Enova odgovara na potrebe modernih poduzeæa.Vi¹enamjenska funkcija omoguæuje vam odabir toèno potrebne funkcije. Modularnost omoguæuje rad i ogranièavanje moguænosti sustava, ¹to ga èini va¾nim prijelazom iz niske verzije u napredne funkcionalnosti.Sustav omoguæuje potpunu mobilnost.Radi s platformom Windows 7 & nbsp; i gore i omoguæit æe vam da je koristite na tabletnom raèunalu.Ostale dostupne opcije su knjiga na pametnom telefonu ili putem web-preglednika.Sustav omoguæuje potpunu kontrolu i odabir zadataka.Operateri su dodijeljeni od vlade koja se prijavljuje. Faza provedbe zadatka mo¾e se provjeriti u bilo kojem trenutku. Zahvaljujuæi tome, zastoji u knjizi izlaze i pronalazim dokumente koji nedostaju.

Enova sustav se isporuèuje u tri varijante.1. Standardna kupnja licence - prestaje s kupèevom imovinom uz jednostavno a¾uriranje. Opcija je idealna za tvrtku s dodatnim plaæanjem ili leasingom.2. Iznajmljivanje softvera - vrijednost se koristi u ukupnoj pretplati za kori¹tenje odabranih modula sustava. Dobar lijek za mala i srednja poduzeæa.3. Najam organizma i infrastrukture - cjelokupnu uslugu nastavlja dobavljaè. Moduli se iznajmljuju uz poslu¾itelj, a¾uriranja i sigurnosne kopije. Tijelo je sposobno za trenutnu uporabu! Idealno rje¹enje za kraste koje ne ¾ele ulagati u IT objekte.

Enova sustav je dobiven od Soneta sp Z.o.Tvrtka je osnovana 2002. godine i zahvaljujuæi struènim informacijama i dobrim uslugama postigla tr¾i¹ni uspjeh.Misija Sonete je proizvesti softver koji omoguæuje prijateljima i klijentima da imaju najveæu uèinkovitost u kori¹tenju informacijske tehnologije, potrebne za postizanje poslovnog uspjeha.Tvrtka je dru¹tveno anga¾irana i jaèa organizacije kao ¹to su "Wiosna" ili "Mimo anyna by Anna Dymna".