Izjava o sukladnosti grundfos

EZ-izjava o sukladnosti je pisana izjava proizvođača (ili ovlaštenog zastupnika da je njegov rad identičan rezervama Europske unije. Te informacije moraju raditi na istim ili više proizvoda koji su jasno identificirani od strane tvrtke ili šifre proizvoda ili imaju različitu nedvosmislenu referencu. Proizvođač mora proizvod podvrgnuti analizama i izvršiti izmjene koje odgovaraju zahtjevima direktiva.

https://neoproduct.eu/hr/ecoslim-ucinkovit-nacin-za-tanak-lik-u-kratkom-vremenu/

Prije izdavanja izjave o sukladnosti, proizvodi moraju proći postupke ocjene sukladnosti, a ako je potrebno (jer proizlazi iz različitih odredbi, proizvodi moraju dobiti i dobre certifikate. Postupak ocjenjivanja sukladnosti rješava se izvršavanjem određenih nizova radnji. Tada se nazivaju moduli i obično se označavaju velikim slovima. Izbor ovog niza ovisi o proizvođaču, koji se vjerojatno podudara s njegovim mišljenjem o ponudi koja mu je dana u volji i djelovanju tog proizvoda. Za nekomplicirane proizvode, slijed može biti povezan s elementom (npr. Modul A, a za naprednije stavke to su postupci (npr. U slučaju brojila električne energije proizvođač može odabrati module B + D, B + F ili H1 . Tada su dokumentirani tijek i učinci života. Proizvođač stavlja oznaku CE na materijale koji čine izjavu o sukladnosti. Velika pažnja vezana uz izjavu proizvođača o sukladnosti proizlazi iz posljednjeg, da je moguće da proizvod za koji je pripremljena dokumentacija ispunjava sve ključne želje i da je sličan važećim propisima.Ugovori o sukladnosti Europske komisije trebaju sadržavati podatke prema sljedećem obrascu (zajedno s pravom ministra infrastrukture od 11. kolovoza 2004. u povijesti metoda deklariranja sukladnosti građevnih proizvoda i načina označavanja građevnom oznakom:1. Jedinstveni identifikator proizvoda - broj XXXX2. Ime i adresa proizvođača - i, ako je potrebno, i njegov ovlašteni europski zastupnik3. Izjava o sukladnosti se gubi pod cjelokupnom odgovornošću proizvođača (ili instalatera4. Što je predmet deklaracije - identifikator proizvoda koji će omogućiti vraćanje sadržaja, ako je potrebno - priložiti fotografiju5. Gore opisani predmet ove izjave prikladan je s relevantnim zakonodavstvom Zajednice (popis6. Upućivanje na specifikacije ili upućivanja na usklađene norme - na koje se izjava odnosi7. Ako je primjenjivo, uključite informacije o obaviještenom poduzeću koje je interveniralo i dostavilo potvrdu8. Ostale dodatne informacije, kao što su: u čije ime je potpisano ime, datum i stan izdanja, položaj, ime i potpis.Nakon izdavanja izjave o sukladnosti, proizvod može dobiti CE oznaku. Prisutnost ove oznake na ambalaži proizvoda navodi da ona izvršava volju smjernica Europske unije. Oni se bave pitanjima vezanim za zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost uporabe, te također određuju opasnosti koje proizvođač treba ukloniti. Ako je proizvod podložan ocjenjivanju sukladnosti, ali nema deklaraciju o sukladnosti koja se ne može unijeti na tržište ili se može dati na korištenje na mjestu Europske unije. Proizvo inaĉ prikuplja deklaraciju ili, u sluĉaju da se nalazi u blizini mjesta izvan Europske unije - njegov ovlašteni europski zastupnik.