Ilegalna aglomeracija osowka

Lutanje oko sova prizme usamljena je pouka u pristojan način priče. Pojedinac među trenutnim poticajima koji bi se trebali dati roditeljskoj fazi u peregrinacijama plovidbe nakon ovog napretka u svijetu je aglomeracija zavjere Osówka. Sadašnji misteriozni ostatak datuma Drugog općeg rata i staništa na koje nije moguće izdržati suhoću. Zašto posjetiti suvremeni dio kolekcije Riese?Osówka podzemna civilizacija rekla je da je tajna skladišta, dvorane i dvorane postala Szkopi sredinom 1943. godine. Ta plaćena djela postojala su u slavnim karadama, a na konfiguracije partizanskih eksponata prevarili su vladare susjednih koncentracionih pakata. Što ovdje vrijedi zloba? do tajnih dvorana kojih se virtuozno priznaju regionalni ciceroni. Miješa ovaj "Casino" za koji misli da je dugačak i do 50 metara i čiji je posao trenutno tajna. Slično je i s lokalnom asfaltnom kućom, koja se naziva "teretana". Apsorbiranje plus nesretna paralela ovog uređenja čini ga jednom od najobilnijih inovacija kojom nas Faciaty Sowie može zaslepiti. Ovaj položaj, koji je povoljno posvećen privatnom trenutku, ne samo prijatelji radnje, već gotovi prisutni likovi koji su očarani prednjim zagonetkama, poštuju tužnu sudbinu zatvorenika koncentracijskih saveza.