Eamac endodonta mikroskopa

http://hr.healthymode.eu/nepotrebnih-kilograma-prirodnih-nacina-za-izgubiti-tezinu/

Operativni mikroskopi koriste se za obavljanje zadataka koji zahtijevaju neviðenu preciznost u niskom podruèju rada, zbog èega su sada primijenjeni u podruèju oftalmologije, stomatologije, otorinolaringologije i neurokirurgije. Operativni mikroskop nije samo standardni ureðaj za pretra¾ivanje mikroskopa samo za poveæanje slike, nego i opremu koja poveæava stereoskopiju slike i dubinu polja. Koriste se operativni mikroskopi, meðu ostalima u mikrokirurgiji, koja ima operativni metod temeljen na izgradnji tretmana na vrlo malim anatomskim strukturama. Neki kirur¹ki mikroskopi koji se koriste u mikrokirur¹kim operacijama pomoæu ugraðene kamere takoðer omoguæuju vjernu dokumentaciju o tretmanima.Moderni kirur¹ki mikroskopi imaju kompliciranu mehanièku suspenziju kontraverzije kirur¹ke optike, a nova generacija je opremljena koaksijalnom ksenonskom rasvjetom, autofokusom, autobalizacijom i varioskopom. Mno¹tvo suvremenih rje¹enja implementiranih u novu generaciju operativnih mikroskopa smanjuje rizik od pogre¹aka tijekom opasnih operacija koje ¹tede zdravlje i postojanje. Ostali operativni mikroskopi su u velikoj mjeri automatizirani, a parametri njihovog rada mogu se sinkronizirati s operacijskim tehnologijama operatora koji upravlja mikroskopskim ureðajem tijekom neurokirur¹kog postupka. Danas znanstvenici nagaðaju da kontinuirani porast u mikroskopiji omoguæuje pokretanje razvoja nanotehnologije, koja æe se ¹iroko primijeniti u medicini buduænosti.