Definicija knji evnog prijevoda

Ja sam prevoditelj, stvaram nove razine moæi, prevodim simultano, kad koristim knji¾evno prevoðenje. Najèe¹æe moja aktivnost je prijevod teksta, obièno graðanskih ugovora ili drugih slu¾benih dokumenata. Vi¹e volim knji¾evne prijevode jer mi daju puno radosti.

Interes i koncentracijaKad prevodim knji¾evni tekst, poku¹avam ostati fokusiran. Iskljuèujem telefon, ne pregledavam web stranice - tekst je najva¾niji za mene. To je va¾no jer ne samo izvrstan prijevod, veæ i posveæenost knji¾evnih vrijednosti. To nije lak zadatak, ali daje veliko zadovoljstvo. Kad se ispostavi da je moj prijevod knji¾evnog teksta postao prepoznatljiv, osjeæam veliku sreæu i zadovoljstvo gotovo doista ogromno, kao da sam autor ovog unosa.Postoje apsolutno takvi tekstovi, koje mi uèenje ne daje radost, unatoè èinjenici da su knji¾evni. To vrijedi na dva naèina: prvo, mrzim prevoditi harlekine, jer sam umoran od radnje, a knji¾evna prednost takvog èlanka je praktièki ni¹ta. Drugo, mrzim populistièke i delikatne tekstove.

Princess Hair

Stvar kod kuæe

Naravno, unatoè mojim predrasudama, svaki prijevod teksta radim vrlo savjesno i ¾elim da uistinu dam pretpostavke izvornika. Ponekad je to onda neobièno, ali nikad ne odustajem i borim se do kraja. Dolazi do toga da moram staviti tekst na jednu u ladicu i vratiti se kasnije.U privatnom poslu cijenim isto ¹to ga mogu ostvariti dok le¾im u prostorijama. Svaki prijevod teksta mo¾e se obaviti na daljinu, a ova tehnika mi omoguæuje da zadrþim sve potrebne alate. Imam sve moguæe rjeènike, a internet vam omoguæuje da provjerite puno informacija. Meðutim, dok radite u prostorijama, treba se sjetiti samodiscipline, jer stvar u restoranu postaje lijena. Moramo provoditi odreðenu strogost i obavljati svoje aktivnosti onako kako bi trebale. Svaki prijevod èlanka vrijedi i za neke bi trebao izaæi sa savjetom, kako bismo samo poèeli raditi.izvor: